GYÖNGYÖSTARJÁN


 

- Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület >>>  
- Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület >>>  
- Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület >>>  
- Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör  
     

Kérjük, támogassa Gyöngyöstarján civil szervezeteit adója 1%-ával! 

Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 18585313-1-10
Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület - 18586572-1-10
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület - 18591105-1-10
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör - 19920164-1-10
Egészséges Jövőért Alapítvány - 18587494-1-10
A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány - 18574911-1-10
" Mosolyfalva" Alapítvány / óvoda/ - 18580095-1-10
 

 

Gyöngyöstarján község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében köszöntöm Önöket.

 

    Községünkben 1890 óta működik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A több mint 100 éve működő testületben a hosszúévek folyamán, sok kiváló és önzetlenül segítő emberek munkálkodtak, segítve az itt élő lakosok anyagi javainak biztonságát.

    Jelenleg 38 fővel működik egyesületünk. Minden évben próbálunk fiatal önkénteseket bevonni munkánkba. Elődeink példája alapján tűzoltóink ugyanazzal a szellemiséggel, de jobb technikai feltételekkel végzik munkájukat. Az elmúlt években pályázatok útján sikerült felszereltségünket felújítani.

    Az egyesület fő tevékenységi köre a tűzmegelőzés, a tűzoltás, és a kárelhárítás.Működési területünk Gyöngyöstarján község közigazgatási területére terjed ki.

    Kérem Önöket, hogy észrevételeikkel, odafigyeléssel és további hasznos információkkal segítsék az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünket.

Kilencszemélyes gépkocsival gyarapodott a gyöngyöstarjáni tűzoltóegyesület

     Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesülete bruttó 10 136 923 Ft támogatást nyert el az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére, a Darányi Ignác Terv keretében. A támogatásból beszerzett 9 személyes Renault gépkocsi az egyesület szállítási munkáiban jelent majd nagy segítséget. A beszerzés a pályázatban előírt 2015. október 30-i
határidőig a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai segítségével valósult meg.

További fényképek a gépkocsiátadási ünnepségről >>>

Elérhetőségünk:
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 9.
T.: 
37/372-025
  30/6366-157
   
Szent Flórián a tűzoltók védőszentje
   

Polgárőr Egyesület

Az egyesület 1996 tavaszán 44 fő jelentkezésével alakult meg. Jelenleg 38 tagja van a szervezetnek.

    A polgárőrség azzal a szándékkal jött létre, hogy hozzá járuljon Gyöngyöstarján közbiztonságához, és vagyon védelmének megerősítéséhez. Járőri szolgálatok rendszeresen meg vannak szervezve, melynek hatására a község lakói nagyobb biztonságban érezhetik magukat.
A tevékenység során, szoros kapcsolatban áll a gyöngyösi rendőrkapitánysággal.

    Az önkormányzat által szervezett rendezvényeket, ünnepségeket "biztosítják". Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi, és eszköz igényüket, a helyi önkormányzat és néhány vállalkozó biztosítja.

    A gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület megalakulása óta, az elnöki teendőket Dobre András látja el, helyettes Kakas István, az ügyvezető parancsnok pedig Nagy Gábor.


Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

3036 Gyöngyöstarján
Jókai tér 7.

Tel.:   37/ 372 - 636
Fax.: 37/ 372 - 018

 

RÉSZLET A VILÁGOS SZÁNDÉKKAL GYÖNGYÖSTARJÁNÉRT EGYESÜLET Alapszabályából

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

 A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület (továbbiakban: Egyesület) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

2. §

 Az Egyesület neve: Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
 Az Egyesület székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 7.
 Az Egyesület alapításának időpontja: 1990. december 17.

 III.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

4. §

(1)    Az Egyesület célja:

- elősegíti a település hagyományainak, értékeinek megőrzését és az önszerveződő kulturális, művészeti és egyéb tevékenységek kiszélesítését;
- a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztése,
- a táj egészének és természeti környezetének védelme;
- csatlakozás a térségi fejlesztési programokhoz;
- kialakítja és ápolja a település hazai és nemzetközi kapcsolatait;
- kapcsolatot keres és tart fenn más, magyar és külföldi, hasonló célokkal létrehozott szervezetekkel,
- koordinálja a falusi turizmussal összefüggő kommunális, infrastrukturális, gazdasági és vállalkozásélénkítő természet és környezetvédő programjait
- összhangot teremt az önkormányzat, gazdálkodó szervek, civil szervezetek és egyéb lakossági kezdeményezések között
- feltárja a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a kormányzati pénzalapok és egyéb pályázati lehetőségek bevonására;
- különös hangsúlyt fektet a borturizmus, a falusi turizmus fejlesztésére, a gyöngyöstarjáni szőlőültetvények és gyümölcsösök arculatának megóvására,
- a helyi minőségi borok és gyümölcsök piacának és keresletének növelésére;
- a művészeti, kulturális, műemléki és népi építészeti értékek védelmére;
- támogatóan vesz részt a hagyományápolásban, a helyi hagyományőrző csoport működtetésében, a kismesterségek felelevenítésében
- szerepet vállal a kulturális örökség és kortárs művészeti értékek megőrzésében;
- kezdeményezi a település történelmi hagyományainak feltárását és az ezzel összefüggő szociológiai munkák elkészítését;
- kiadványokat, albumokat jelentet meg;
- egészségmegőrző törekvéseket karol fel, különös tekintettel az idősebb korosztály életminőségének, szociális körülményeinek javítására.

 Röviden a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület működéséről:

   1992-ben hozták létre gyöngyöstarjáni lakosok az akkori polgármester Szamosvölgyi Péter támogatásával a Községszépítő Egyesületet. Akkor az egyesület legfőbb tevékenysége a gyöngyöstarjáni Pávakör működtetése volt. 2007-ben jelentős változás következett be az egyesület történetében, ebben az évben a szervezet közgyűlésén teljesen megújult a vezetőségi kör, új lendülettel néztünk új kihívások elé.

   Programjainkból szeretnék elmondani egy kis ízelítőt:

 • Szemétgyűjtés szervezése
 • Majálisozó hely létrehozása a falu közelében és évről évre falumajális szervezése
 • Környezetvédelmi és meseíró pályázat a helyi iskolások számára
 • Meghirdettük a "Gyöngyöstarján Legvirágosabb Kertje" mozgalmat
 • Visszatérő programunk a Múzeumok éjszakája és múzeumok őszi fesztiválja
 • Részt vettünk a "Parlagfű mentes ház" elnevezésű országos akcióban
 • Évek óta Augusztus 20-án a múzeum udvarán álló tulipános kemence előtt történik meg az újkenyér megszentelése
 • Karácsonyi koncerteket szerveztünk
 • Részt vettünk a helyi és környékbeli falvak jeles napjain
 • Felépítettük a Völgyi-tó felé vezető híd tartó pillérjeit
 • Szervezőként, és résztvevőként 5 éve részt veszünk a Palóc Parasztolimpiákon
 • Sikeresen működtettük tovább a Gyöngyöstarjáni Népdal-kört, akik azóta a legnívósabb országos elismerést hozták el Gyöngyöstarjánnak és az egyesületünknek- Aranypáva-nagydíjasok lettek

   2008-ban új alapszabályt fogalmaztunk meg, a civilszervezetünk neve Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület lett, és megkaptuk a közhasznú besorolást.

 Az egyesület hosszú távú tervei, jövőképe:

A Falumúzeumban:

- "Kutatóbázis" kialakítása tudományos és oktatási céllal. A falu még meglévő néprajzi értékeinek felkutatása, anyakönyvek, írásos emlékek, régi fotók, a jellegzetes tarjáni tájszólás digitalizálása, kutathatóvá tétele.
- A tájegységre jellemző fák, bokrok, virágok betelepítése.
- Népi gyermekjátékok beszerzése, építése az udvarra.
- Külső kiállítóhelyek létrehozása és felújítása, ahol bemutatásra kerülhetnek a hagyományos népi mesterségek: borász, asztalos, kovács, téglakészítő.
- A tetőtérben szigeteléssel ellátott raktárhelyiség kialakítása, ahol az összegyűjtött és éppen nem kiállított néprajzi értékek, időszakos kiállítások anyagai kaphatnak helyet.
- Néprajz szakos főiskolai hallgatók nyári táboroztatása a fellelhető néprajzi értékek, építészettörténeti emlékek összegyűjtése, leírása, leltárba vétele érdekében.
- Honismereti szakkör elindítása a Falumúzeumban.
- Erdei iskola szervezése a helyi oktatási intézménnyel együttműködve.
- Népi mesterségek, hagyományos gyöngyöstarjáni ételek, paraszti munkák bemutatása, felelevenítése.

Gyöngyöstarjánban:

- A Falu közkútjainak védelme, felújítása
- Helyi építészeti értékeink védelme, a még álló Gyöngyöstarjánra jellemző épületek helyi védelem alá helyezése
- A jáspis lelőhely védelme és idegenforgalmi látnivalóvá tétele az ásványgyűjtők számára
- Magyarországon szinte egyedülálló a Völgy - a Széchenyi utca természeti adottsága. A patak, a sziklavonulat ahogy a kis parasztházakat közrefogja, a sziklákba vájt pincék sokasága méltatlanul elfelejtett, félre tolt, mellőzött értéke Gyöngyöstarjánnak.

  KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG végzésére jelentkezhetsz a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület nél az alábbi tevékenységekre:

- Egyesületi rendezvények előkészítése, szervezési, adminisztrációs feladatok
- Honlap készítés, digitális arculattervezés
- Muzeális értékű iratok, fotók digitalizálása
- Falumúzeum leltározása
- Néprajzi gyűjtések végzése Gyöngyöstarjánban
- Környezetvédelmi, környezetismereti programok előkészítése, szervezése.

Nyilvántartási számunk: 8433

Jelentkezésedet a falumuzeum3036@gmail.com email címen, vagy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület facebook oldalán várjuk!
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu