GYÖNGYÖSTARJÁN


 VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
 
Tájékoztató a gyöngyösi kormányablak nyitva tartásáról
 
Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, gyöngyöstarjáni lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Gyöngyöstarján területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2018. április 8.), az Európai Parlament tagjainak (várhatóan 2019. május-június 25.), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (várhatóan 2019. október) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától késő estig A Képviselő-testület döntését követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

Érdeklődni és jelentkezni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3., 37/372-025) Határidő: 2018. február 7.

Gyöngyöstarján, 2018. január 15.     Dr. Jakab Csaba HVI vezető s.k.
 
Nemzeti Választási Iroda
A Nemzeti Választási Iroda honlapja elérhető a www.valasztas.hu internetcímen.
 
Helyi Választási Iroda
Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási iroda Irodavezető: Dr. Jakab Csaba jegyző Irodavezető-helyettes: Fehér János Lászlóné aljegyző Cím: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Elektronikus ügyintézés: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL

1. szavazókör - Jókai Mór tér 5. (Könyvtár)
A szavazókör  területe:

Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Borjúmály tanya, Deák Ferenc utca, Dobó köz, Dobó István utca, Fajzat puszta, Fajzati út, Hatház utca, Hősök utca, István utca, Jókai Mór tér, Kassa utca, Klapka György utca, Kossuth Lajos utca, Losonci utca, Máriássi utca, Pozsonyi utca, Rákóczi Ferenc utca, Segesvári utca, Tizeshonvéd utca, Vág köz, Virág utca

2. szavazókör - Damjanich u. 1. (Napköziotthonos Óvoda)
A szavazókör  területe:

Aradi utca, Bocskai István utca, Borhy tanya, Brassó utca, Damjanich János utca, Fátra utca, Hóvirág utca, József Attila utca, Kaloda dűlő, Máspataka puszta, Nefelejcs utca, Petőfi Sándor utca, Rózsa utca, Sósirét tanya, Szabadhegyi utca, Szabadság utca, Széchenyi István utca, Tűzoltó utca, Vörösmarty Mihály utca

A szavazókörök nyitvatartása: 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig.
Szavazni érvényes, személyazonosításra és lakcím vagy személyazonosító szám megállapítására alkalmas igazolvánnyal lehet!

2018. március 31-én a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmek személyes benyújtása a közös hivatalban 15.00 órától 16.00 óráig lehetséges. Külképviseleti kérelem benyújtására a személyes ügyintézésen kívül a www.valasztas.hu internet oldalon, a külképviseleti névjegyzékbe vétel online menüpontban is lehetőség van.

2018. április 6-án az átjelentkezési kérelmek személyes benyújtása a közös hivatalban 16.00 óráig lehetséges. Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelem benyújtására a személyes ügyintézésen kívül a www.valasztas.hu internet oldalon, az átjelentkezés másik szavazókörbe online menüpontban is lehetőség van.

Mozgóurna iránti kérelmek rendje:
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2018. április 6-án bírálja el.

Dr. Jakab Csaba s.k., Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Iroda vezetője

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu