GYÖNGYÖSTARJÁN


ISKOLÁNKRÓL

    Iskolánk, a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola, az 1980-as évekig önálló iskolaként működött. Intézményünk őse hosszú ideig az egyház népiskolájaként működött, majd állami iskola lett.

    Az iskola története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

    2009-ben létrejött a napköziotthonos óvodából, általános iskolából és művelődési házból álló kibővített Általános Művelődési Központ.
A közművelődési feladatokat később az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vette át.

   Az általános iskolák állami fenntartásba vételekor megszűnt az ÁMK, és iskolánk a jelenlegi fenntartójához került.

    Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint az iskola alapfeladata a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

    A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

    A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő
célja: emberséget, tudást, pozitív példát, útravalóul biztos alapokat és korszerű európai szintű műveltséget, környezettudatos életszemléletet adni a felcseperedő gyöngyöstarjáni diákoknak!

Fenntartó: Hatvani Tankerületi Központ
                 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Intézményvezető: Keszte Tibor
Telefon: 30/831-6946, 37/372-025/124 mellék
E-mail: gytarjan.iskola@gmail.com
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu