- Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület >>>  
- Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület >>>  
- Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület >>>  
- Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör  
     

Kérjük, támogassa Gyöngyöstarján civil szervezeteit adója 1%-ával! 

Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 18585313-1-10

Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület - 18586572-1-10

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület - 18591105-1-10

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör - 19920164-1-10

Egészséges Jövőért Alapítvány - 18587494-1-10

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány - 18574911-1-10

" Mosolyfalva" Alapítvány / óvoda/ - 18580095-1-10


 

 

Gyöngyöstarján község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében köszöntöm Önöket.

 

    Községünkben 1890 óta működik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A több mint 100 éve működő testületben a hosszúévek folyamán, sok kiváló és önzetlenül segítő emberek munkálkodtak, segítve az itt élő lakosok anyagi javainak biztonságát.

    Jelenleg 38 fővel működik egyesületünk. Minden évben próbálunk fiatal önkénteseket bevonni munkánkba. Elődeink példája alapján tűzoltóink ugyanazzal a szellemiséggel, de jobb technikai feltételekkel végzik munkájukat. Az elmúlt években pályázatok útján sikerült felszereltségünket felújítani.

    Az egyesület fő tevékenységi köre a tűzmegelőzés, a tűzoltás, és a kárelhárítás.Működési területünk Gyöngyöstarján község közigazgatási területére terjed ki.

    Kérem Önöket, hogy észrevételeikkel, odafigyeléssel és további hasznos információkkal segítsék az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünket.

Elérhetőségünk:
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 9.
T.: 
37/372-025
  30/6366-157
   
Szent Flórián a tűzoltók védőszentje
   Polgárőr Egyesület

Az egyesület 1996 tavaszán 44 fő jelentkezésével alakult meg. Jelenleg 38 tagja van a szervezetnek.

    A polgárőrség azzal a szándékkal jött létre, hogy hozzá járuljon Gyöngyöstarján közbiztonságához, és vagyon védelmének megerősítéséhez. Járőri szolgálatok rendszeresen meg vannak szervezve, melynek hatására a község lakói nagyobb biztonságban érezhetik magukat.
A tevékenység során, szoros kapcsolatban áll a gyöngyösi rendőrkapitánysággal.

    Az önkormányzat által szervezett rendezvényeket, ünnepségeket "biztosítják". Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi, és eszköz igényüket, a helyi önkormányzat és néhány vállalkozó biztosítja.

    A gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület megalakulása óta, az elnöki teendőket Őzse János látja el, az ügyvezető parancsnok pedig Balogh Ferenc.


Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

3036 Gyöngyöstarján
Jókai tér 7.

Tel.:   37/ 372 - 636
Fax.: 37/ 372 - 018

 
 

    Gyöngyöstarjánban 1990. december 17-én kezdte el működését a Községszépítő Egyesület, amelynek keretein belül működik a helyi Páva-kör.

 RÉSZLET A VILÁGOS SZÁNDÉKKAL GYÖNGYÖSTARJÁNÉRT EGYESÜLET Alapszabályából

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület (továbbiakban: Egyesület) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

2. §

Az Egyesület neve: Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért

Az Egyesület székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 7.

Az Egyesület alapításának időpontja: 1990. december 17.

III.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

4. §

(1) Az Egyesület célja:

- elősegíti a település hagyományainak, értékeinek megőrzését és az önszerveződő kulturális, művészeti és egyéb tevékenységek kiszélesítését;

- a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztése,

- a táj egészének és természeti környezetének védelme;

- csatlakozás a térségi fejlesztési programokhoz;

- kialakítja és ápolja a település hazai és nemzetközi kapcsolatait;

- kapcsolatot keres és tart fenn más, magyar és külföldi, hasonló célokkal létrehozott szervezetekkel,

- koordinálja a falusi turizmussal összefüggő, kommunális, infrastrukturális, gazdasági és vállalkozásélénkítő, , természet és környezetvédő programjait

- összhangot teremt az önkormányzat, gazdálkodó szervek, civil szervezetek és egyéb lakossági kezdeményezések között

- feltárja a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a kormányzati pénzalapok és egyéb pályázati lehetőségek bevonására;

- különös hangsúlyt fektet a borturizmus, a falusi turizmus fejlesztésére, a gyöngyöstarjáni szőlőültetvények és gyümölcsösök arculatának megóvására,

- a helyi minőségi borok és gyümölcsök piacának és keresletének növelésére;

- a művészeti, kulturális, műemléki és népi építészeti értékek védelmére;

- támogatóan vesz részt a hagyományápolásban, a helyi hagyományőrző csoport működtetésében, a kismesterségek felelevenítésében

- szerepet vállal a kulturális örökség és kortárs művészeti értékek megőrzésében;

- kezdeményezi a település történelmi hagyományainak feltárását és az ezzel összefüggő szociológiai munkák elkészítését;

- kiadványokat, albumokat jelentet meg;

- egészségmegőrző törekvéseket karol fel, különös tekintettel az idősebb korosztály életminőségének, szociális körülményeinek javítására.

5. §

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

"1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

5. kulturális tevékenység

6. kulturális örökség megóvása,

8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,"

IV.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

6. §

(1) Az Egyesület tagja - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján - lehet:

a) rendes tag;

b) pártoló tag;

(2) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

(3) Az Egyesület pártoló tagja magánszemély, illetve bármilyen szervezet lehet, ha az Egyesülettel kötött megállapodásban vagy belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségét teljesíti.


A Községszépítő Egyesület vezetősége:

Elnök: Tóthné Kis Ildikó
Elnök helyettes: Ludányi Lajos
Titkár: Pászti Tamásné
Gazdasági vezető: Nádasdi Lászlóné
Tag: Ludányi Zoltán
   

Az Egyesület célja:

  • Gyöngyöstarján szépítése, fejlesztése, a helyi önkormányzat fejlesztési célkitűzéseinek véleményezése, támogatása.
  • A természeti környezet jobb megismerése, értékeinek tudatosítása, védelme, ápolása.
  • Történelmi ismereteink gyarapítása, helyi hagyományaink ápolása.
    Javaslataikat, hozzászólásaikat várjuk a fórumban.

   2009. február 28-án nyílt próbát tartott a Gyöngyöstarjáni Pávakör.
A csoport nem titkolt szándéka az volt, hogy tagokat toborozzanak soraikba, illetve kellemes időtöltést nyújtsanak a falu lakóinak. A szép számú közönség megtekinthette a régi fotókat, a helyi népviseletből készült kiállítást, a csoport okleveleit, díjait.
A pávatagok vendégül látták a megjelenteket jóféle tarjáni borral, süteménnyel és szendviccsel.
A 4 órakor kezdődő próba közös beszélgetéssel, dalolgatással fejeződött be este 9 órakor.


   A gyöngyöstarjáni népdalkör 1972-ben alakult,a TV által elindított RÖPÜLJ-PÁVA mozgalom hatására.

   1986-ban az akkori MGTSZ elnökének Dr. Németh Andrásnak kérésére a három falu tagjaiból létrehozták a Mátrai Egyesült Pávakört, ahol Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Szűcsi dalosai énekeltek együtt.

   2002-ben megszűnt az Egyesült Pávakör és a Gyöngyöstarjáni Pávakör elhatározta, hogy önállóan működik tovább és képviseli Göngyöstarján hagyományait.Fő céljuk a továbbiakban a megyében lévő rendezvényeken részt venni, és országos versenyeken is megjelenni.

   A csapat művészeti vezetője Némethné Süveges Zsuzsa népzenekutató-karnagy. bővebben >>>


Falumúzeum avató ünnepsége.

több fotó >>>


   Gyöngyöspatán a Péter-Páli Palóc napokon egy lelkes kis csapat képviselte Gyöngyöstarjánt, Bodó Gáborné vezetésével.
Az ide érkező hazai és külföldi vendégek egyaránt szívesen ízlelgették a helyben, frissen sütött tarjáni mackot és nagy sikert arattak a régi tárgyakkal berendezett színvonalas sátordekorációval is.
   A főzőverseny zsűritagjai a palóc ételek versenyében III. helyezéssel díjazták ügyes és finom munkájukat. Az eszközök, berendezések szállításában Bodó Gábor, Pászti Tamásné és Varga Tibor működött közre.
Akik a mackot sütötték: Bodó Gáborné, Varga Tiborné, Odler Sándorné,                                     Havellant Lászlóné.
   Ezen a napon rendezték Gyöngyöspatán a palóc menyasszonyok találkozóját, és a Patai-lakodalmat, ahol a tarjáni menyasszony és vőlegény osztatlan elismerést kapott.
   A régi viseletek és fotók alapján elkészített menyasszonyi ruhát Kis Jánosnénak köszönjük, aki időt és fáradtságot nem sajnálva, ajándékként varrta meg a gyönyörű ruhát.
   A korhű öltöltözet kialakítása Kis János ötletei és Petőné Ella néni hagyományos koszorúkötése nélkül nem sikerült volna.
   Minden közreműködőnek köszönjük, hogy hírét vitték szép falunknak itt a Mátra alján!


több fotó >>>


Falunap másképpen

   Azt hiszem az első falunapunk spontán módon születhetett meg. Valami olyasmit képzelek, hogy ráébredtek a tanácsnál, hogy kell egy olyan alkalom, mikor átélhető a közösségi lét, az, hogy egy faluban élünk, hogy tudunk egymásról, valamit közösen csinálunk. Bár ez nem biztos, hogy így tételesen fogalmazódott meg, inkább csak a megérzett igényre történő válasz volt, hogy "kell egy falunap". bővebben >>>


   2008-2009 telén ismét kiváló sportolási lehetőséget nyújtott a Völgyi-tó minden odalátogatónak. Karácsonytól gyakorlatilag január közepéig kiváló jég várta a korcsolyázókat.

A szünidő aktív eltöltéséhez ennél jobbat nehezen lehet kitalálni.


több fotó >>>

lap tetejére
ImpresszumKapcsolatHonlaptérkép
Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu