Hasznos Hírek
Eladó önkormányzati ingatlan: Dobó utca >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó júniusi száma >>>

Házi segítségnyújtás térítési díjai >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>


Álláshirdetés

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda határozott időre óvodapedagógust keres. A pályázat részletei a
közigállás honlapon megtekinthetőek >>>

Múzeumok éjszakája 2016


További képek az eseményről az IKSZT facebook oldalán >>>

Film- és fotópályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága két kategóriában pályázatot hirdet
 
 I.   Kisfilm/rövidfilm készítésére
II.   Fotók készítésére

amelyek bemutatják Gyöngyöstarján település mindennapjait, kulturális és turisztikai értékeit, 2016. június 15. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban.

A részletes pályázati kiírás a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) vehető át 2016. június 15. napjától 2016. július 29. napjáig.

A pályázat nyilvános.

 I.   Kisfilm/rövidfilm időtartama: 8-10 perc.
II.   Fotók legfeljebb 100 db kép

A pályaművek leadási határideje: 2017. augusztus 31. napja.

A pályaműveket Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának címezve, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) kell leadni. 

 I.   A nyertes kisfilm/rövidfilm készítője 100.000 forint díjazásban részesül,
II.   A nyertes fotók készítője 50.000 forint díjazásban részesül.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága

Megkezdődik a házszámok rendezése

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai cím-, és   a központi címnyilvántartás) szereplő címadatok megegyezzenek, a címnyilvántartás egységes, hiteles és a valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község területén is a címek felülvizsgálatát el kell végezni, melynek során - amennyiben szükséges - a címek módosítására kerülhet sor.

A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyről az ingatlan tulajdonosát, használóját értesítjük.

A házszámváltozás miatt szükséges lehet az ingatlanban lakók lakcímének (lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a hivatal a jogerős határozatot a szükséges példányban postázza.

A már meglévő házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül sor, amelyek az ingatlan azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül, ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel segítsék munkánkat.

Dr. Jakab Csaba jegyző


A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Felhívás tűzelhalás elleni védekezésre

Építési hulladékot átvesz helyben a kőbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft. Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen
keverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ ÁFA
(mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a kommunális
hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és
a házhoz menő lomtalanítást vegyék igénybe!


A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


KMKK tájékoztató ideiglenes temetői autóbuszmegállóról

KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. március 1-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:
3680 Mátrai Erőmű Zrt. - Gyöngyös - Gyöngyöspata - Rózsaszentmárton - Ecséd autóbuszvonalon Gyöngyöstarján, köztemető névvel új (ideiglenes) megállóhelyet létesítünk. >>>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>


A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2016. év >>>
2015. év >>>

Tájékoztatjuk
a Lakosságot, hogy
Gyöngyöstarján
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
soron következő
ülését a polgármester
2016. szept. 27-én
(kedd) 17 órára
összehívta >>>

Tájékoztató
a 2016. október 2.
napján tartandó
országos
népszavazásról >>>

Összefoglaló
a Képviselőtestület
legutóbbi üléséről
>>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2016 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu