Hasznos Hírek
Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet,
a villanyt és a gázt -
a Kormányhivatal információi >>>


Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>


Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2018. március 22-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
  1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
    Előadó: Nagy Károly polgármester

  2. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
    Előadó: Nagy Károly polgármester

  3. Intézményi térítési íjak felülvizsgálata
    Előadó: Nagy Károly polgármester

  4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. március 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyöngyöstarjáni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános és középiskolás gyermekek, valamint intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a 2018. évi tavaszi évközi szünet munkanapjain, az alábbiak szerint:

helye: Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda konyhája 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

módja: étel elvitele

ideje: 2018. március 29. és 2018. április 3.

Gyöngyöstarján, 2018. március 12.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata                            3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Általános iskolai beiratkozás

A 2018-19-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beíratásának időpontja:
2018. április 12-13. (csütörtök-péntek) 8-18 óra között
Az időpont a Gyöngyösi Járásban lévő összes település minden iskolai körzetére vonatkozik.
A közlemény

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Hatósági Osztály

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2018/2019. nevelési évre óvodai beíratás 2018. április 23-27-ig, 8-16 óráig lesz
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) Részletes tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2018. február 15-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen
az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2018. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon,
hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát
a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget
a szervezőnek nem kell megfizetnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni "Nagyik és Unokák Énekcsoport" támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" 2018. évi működési költségét 380 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát
a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a "Nagyik és Unokák Énekcsoport"
közötti együttműködési megállapodás megkötésére.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket
az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Gyöngyöstarjáni Pávakör"
kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Gyöngyöstarjáni Pávakör" 2018. évi működési költségét 470 000 Ft-tal támogatja
olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló
számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket
az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II. 15.) KT határozata
Általános iskolai osztálykirándulás támogatásáról


A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2. osztályának kirándulását 2018. évben egy alkalommal
50 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a kirándulással összefüggő kiadásokról az önkormányzat nevére
és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi rendezvénytervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja Rendező:Gyöngyöstarjáni Pávakör
2018. február 10. Óvoda jótékonysági bálja Rendező: Napköziotthonos óvoda, SZMK
2018. április Tavaszváró Nagyis bál Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! Nap Rendező:Gyöngyöstarján Község Önkormányzata,
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
2018. július 8 Muzsikál az erdő
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
[később meghatározott időpontban] Operaest Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Nkft.,
Miller Zoltán, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. augusztus 1-5. Erdélyi kirándulás
2018. szeptember 15. szombat 15.00 és 17.00 óra  Kulturális Örökség Napja - Séta a Haller pincében
2018. október 14. Idősek Világnapja Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. október 20. Nótás találkozó Rendező: Kiss Anna Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. november 17. Általános Iskola jótékonysági SZMK bál
2018. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás
2018. december 31. Szilveszteri bál Rendező: Iskola, óvoda SZMK [később meghatározott időpontban]
Általános iskola 2. osztály kirándulása (zártkörű)

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 2018. december 31.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II. 15.) KT határozata
óvoda nyári zárvatartásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda zárvatartását 2018. július 30-tól 2018. augusztus 20-ig engedélyezi.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és
az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (II. 15.) KT határozata
óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra - az Önkormányzat fenntartásában
működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját
2018. április 23-27. közötti időpontra tűzi ki.
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes
közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással,
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi
előírások figyelembevételével történő közzétételére.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (II. 15.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. március 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZATOKRÓL ÉS VÉGZÉSEKRŐL

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2017. december 28-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen
az alábbi normatív határozatot fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2017. (XII. 28.) KT határozata településképi arculati kézikönyvről.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Gyöngyöstarján Településképi Arculati Kézikönyvét a határozat 1. mellékleteként. A Településképi Arculati kézikönyvben foglaltakat 2018. január 1-jétől
kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot és mellékletét tegye közzé.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 3 napon belül

A határozat melléklete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető, és a  www.gyongyostarjan.hu internetoldalon olvasható.

1. melléklet a 110/2017. (XII. 28.) KT határozathoz >>>

Gyöngyöstarján, 2017. december 29.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

MEGJELENT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Az önkormányzati rendelet szövege a Nemzeti jogszabálytár felületéről letölthető.
A rendelet 2018. január 1-jétől hatályos >>>

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség
díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
         - az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal,
         - fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1765 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2018. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
         a)    külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 25 635 forint,
         b)    belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 12 710 forint,
         c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti
                díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7355 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.             Nagy Károly polgármester s.k

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

2018. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:

1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára 25 évre
4 625 Ft
  Kettes sírhely ára 25 évre
9 250 Ft
  Sírbolt (1 személyes) 60 évre
8 100 Ft
  Sírbolt (2 személyes) 60 évre
16 200 Ft
  Urna fülke 10 évre
11 200 Ft

Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
3 925 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
5 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
5 600 Ft
  Sírbolt építésénél 
11 210 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.
A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes síremlék esetében
1 310 Ft
  Kettes síremlék esetében
1 340 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
1 500 Ft
  Sírbolt esetében
2 635 Ft

5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.           Nagy Károly polgármester s.k.

A Képviselő-testület normatív határozatainak kihirdetése - 2017. december 14.

A következő normatív határozatokat kihirdetem.
Gyöngyöstarján, 2017. december 19. Dr. Jakab Csaba jegyző

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (XII. 14.) KT határozata
a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018, december 31.

A határozat 1. melléklete >>>


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2017. (XII. 14.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. december 22-29-ig.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi ügyeletről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2017. (XII. 14.) KT határozata
szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg:

         1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hó
         2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó
         3. Üzlethelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó
         4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra
         5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra
         6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra
         7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra

A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól.
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell fizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket tájékoztassa. Felelős:

Nagy Károly polgármester
Határidő: 8 napon belül

Forgalomkorlátozás útépítés miatt

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jókai téren, a Rákóczi u. torkolatában 2017. október 30-án megkezdődik a gyalogátkelőhely építése. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési terület mellett fokozott figyelemmel haladjanak el. Személygépkocsinál nagyobb méretű járművekkel ajánlott terelőút: Jókai tér-Petőfi u.-Damjanich u.-Tűzoltó u.-Rákóczi u. Megértésüket és türelmüket köszönjük

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Változtak a helyi zajkeltés szabályai!

2017. október 11-i ülésén a Képviselő-testület módosította a zajvédelmi szabályokat tartalmazó környezetvédelmi rendeletet. 2017. október 17-től az önkormányzati rendelet csak a gázüzemű vad- és madárriasztók használatára vonatkozóan tartalmaz szabályozást: ezen eszközök használata belterületen tilos, külterületen is csak 6 és 22 óra között használható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy "aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el."
A szabálysértési hatóság a Gyöngyösi Járási Hivatal.

Gyöngyöstarján, 2017. október 16.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Súlykorlátozás bevezetéséről

Tájékoztató a Fajzati, Hatház, István, Petőfi, Tűzoltó, Rózsa, Damjanich, Szabadság, Nefelejcs, Szabadhegyi,
József Attila, Hóvirág utca lakói részére a 2017. szeptember 1-jétől hatályos változásokról >>>

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről >>>

Kerekítés miatt változnak az önkormányzat által alkalmazott térítési és sírhelydíjak >>>

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Vadászterületet kijelölő határozatok >>>

Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

Kéményseprésről röviden >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2018.
Választási információk
- - -
Felhívás
szavazatszámláló
bizottsági tagok
megválasztására
- - -
Választási Irodák
elérhetőségei
- - -
Tájékoztató az
országgyűlési képviselők
2018. évi választásáról

Elérhetőségek

Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2018.


FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus
ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2018. év >>>
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július
>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu