Hasznos Hírek
Fokozottan ellenőrzi a tűzifa kereskedőket a NÉBIH >>>

Fűtési szezon kezdete: a baj megelőzhető >>>

Eladó önkormányzati ingatlan: Dobó utca >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó júniusi száma >>>

Házi segítségnyújtás térítési díjai >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>

MEGHÍVÓ

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra. >>>

Hirdetmény gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogos átkelőhely létesítésének ügyében eljárást indított.
A tájékoztató a kormányhivatal honlapjáról letölthető >>>
Hirdetmény helyszíni szemle időpontjáról >>>

Helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése

Gyöngyöstarján Község településrendezési eszközeinek módosításáról a Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozata alapján előzetesen tájékoztatom a Lakosságot és az egyeztetésben részt vevő szervezeteket. Észrevételeiket az egyeztetésben részt vevők 2016. október 25. napjáig juttathatják el a polgármester részére a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalba (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Az egyeztetési anyag letölthető >>>

.
Gyöngyöstarján, 2016. október 10.
Nagy Károly polgármester s.k

Bursa Hungarica pályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat),
valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).
A pályázatok benyújtási határideje 2016. november 8.

"A" pályázat >>>
"B" pályázat >>>

A mezőőri járulékokról szóló határozatok megküldése megkezdődik

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és a földhasználókat, hogy október hónapban megkezdődik a mezőőri járulékokról szóló határozatok postázása.
Amennyiben a határozatban szereplő adatokban eltérést tapasztalnak, vagy az ingatlanokra a földhivatalban földhasználatot jelentettek be, kérjük, írásban jelezzék a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére.
A határozatok tartalmazzák a járulék megfizetésének módját és határidejét.

Változás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadásában

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2016. október 3-tól a következő:

Hétfő: 08:00 - 12:00 és 12:30- 17:00
Szerda: 08:00 - 12:00 és 12:30- 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00
A járási ügysegéd ügyfélfogadása változatlanul hétfőn 13 órától 15.40-ig tart.

Mikrocenzus 2016

A   mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás , amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. - november 8.   között kerül sor.

Az összeírást az ország   2148 településén   mintegy   440 ezer címen   végezzük el, ez a magyar   háztartások 10%-át   jelenti.   A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás. A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés:   2016. október 1-9.

Összeírási időszak:   2016. október 10. - november 8.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.
További információk >>>

Bűnmegelőzési hírlevél
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára - Az internet veszélyei - Óvakodjunk a trükkös csalóktól
További információk a csatolt dokumentumban >>>

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2016. október 4-24. között

A Földművelésügyi Minisztérium rendelete értelmében az ország kijelölt területein ismételten immunizálják a ragadozó emlősöket veszettség ellen. A repülőgépes és/vagy kézi vakcinázás - a Lysvulpen nevű oltóanyaggal - megyénkben október 4-6. között történik.
További információ a NÉBIH honlapján >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak!

2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. "Tűzifavásárlói tájékoztatót" is kötelező mellékelni a szállítójegyhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli tüzelőt. A NÉBIH szakemberei "Tűzifát csak okosan!" címmel útmutatóval is segítik a lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak.
A NÉBIH tájékoztatója innen letölthető >>>

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kereskedelmi tevékenységet csak bejelentés után lehet folytatni, ezért kérjük, tűzifavásárlást megelőzően ellenőrizzék, hogy a kereskedő jogosult-e háztartási tüzelőanyag kereskedelmére.
A nyilvántartás az alábbi címen érhető el >>>
A gyöngyöstarjáni kereskedők nyilvántartása >>>

Mesenap az óvodában

Az eseményről készült fényképek a Gyöngyöstarjáni IKSZT facebook oldalán megtekinthetőek >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

Film- és fotópályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága két kategóriában pályázatot hirdet
I.
II.
Kisfilm / rövidfilm készítésére
Fotók készítésére
amelyek bemutatják Gyöngyöstarján település mindennapjait, kulturális és turisztikai értékeit, 2016. június 15. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban.
A részletes pályázati kiírás a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) vehető át 2016. június 15. napjától 2016. október 31. napjáig.

A pályázat nyilvános.
I.
II.
Kisfilm / rövidfilm időtartama: 8-10 perc.
Fotók legfeljebb 100 db kép
A pályaművek leadási határideje: 2017. augusztus 31. napja.

A pályaműveket Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának címezve, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) kell leadni.
I.
II.
A nyertes kisfilm/rövidfilm készítője 100.000 forint díjazásban részesül,
A nyertes fotók készítője 50.000 forint díjazásban részesül.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága

Pályázat közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás a közigállás honlapján megtekinthető >>>
A pályázattal benyújtandó önéletrajz mintája letölthető  >>>

Álláshirdetés

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda határozott időre óvodapedagógust keres. A pályázat részletei a
közigállás honlapon megtekinthetőek >>>

Múzeumok éjszakája 2016


További képek az eseményről az IKSZT facebook oldalán >>>

Megkezdődik a házszámok rendezése

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai cím-, és   a központi címnyilvántartás) szereplő címadatok megegyezzenek, a címnyilvántartás egységes, hiteles és a valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község területén is a címek felülvizsgálatát el kell végezni, melynek során - amennyiben szükséges - a címek módosítására kerülhet sor.

A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyről az ingatlan tulajdonosát, használóját értesítjük.

A házszámváltozás miatt szükséges lehet az ingatlanban lakók lakcímének (lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a hivatal a jogerős határozatot a szükséges példányban postázza.

A már meglévő házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül sor, amelyek az ingatlan azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül, ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel segítsék munkánkat.

Dr. Jakab Csaba jegyző


A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Felhívás tűzelhalás elleni védekezésre

Építési hulladékot átvesz helyben a kőbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft. Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen
keverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ ÁFA
(mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a kommunális
hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és
a házhoz menő lomtalanítást vegyék igénybe!


A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


KMKK tájékoztató ideiglenes temetői autóbuszmegállóról

KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. március 1-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:
3680 Mátrai Erőmű Zrt. - Gyöngyös - Gyöngyöspata - Rózsaszentmárton - Ecséd autóbuszvonalon Gyöngyöstarján, köztemető névvel új (ideiglenes) megállóhelyet létesítünk. >>>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>


A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2016. év >>>
2015. év >>>

Összefoglaló
a Képviselőtestület
legutóbbi üléséről
>>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2016 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu