Hasznos Hírek
Házi segítségnyújtás térítési díjai >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>

Hirdetmény Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését a polgármester 2016. május 26-án (csütörtökön) 17 órára összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

-    Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
-    Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
-    A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
-    A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

1./  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
2./  Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
3./  Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
4./  A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői       ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
5./  Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó       Társulás működéséről
6./  Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
7./  Tájékoztató a 2015. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
8./  Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
9./ Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2016. május 20.
Nagy Károly polgármester s.k.


A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Felhívás tűzelhalás elleni védekezésre

Idén is csatlakozik a Muzsikál az erdő programsorozathoz Gyöngyöstarján

Az előzetes programterv megtekinthető a rendezvény honlapján >>>


A Nagyik és Unokák Hagyományőrző Csoport tavaszváró báljáról készült fényképek

Az album megtekinthető a Gyöngyöstarjáni IKSZT facebook oldalán >>>


Költészet napja Gyöngyöstarjánban

Két programmal is ünnepelte a gyöngyöstarjáni közösségi ház a magyar költészet napját, melyet hagyományosan József Attila születésének évfordulóján tartanak. Rendhagyó kezdeményezésként az önkormányzati tulajdonú szolgáltatóház épületére várta az IKSZT a versbarátok üzeneteit, kedvenc idézeteit. A "versfüggőt" a község egyik legforgalmasabb pontján sokan megismerhették, bővíthették. Április 12-én "Volt egy ember." címmel tekinthették meg Jónás Zoltán költészetnapi műsorát a közösségi házban az érdeklődők.

Fotók: Gyöngyöstarján IKSZT facebook


Sikeres szakmai programon vettek részt gyöngyöstarjáni borászok

Helyi borászok és a helyi önkormányzat képviselői látogattak el 2016. április 7-én és 8-án a Balaton-felvidékre.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a meghívottaknak e program szervezésével köszönte meg azt a
támogatást, mellyel már tíz éve járultak hozzá a Lucázás sikeréhez boraik felajánlásával. Az első nap kettő,
a második nap pedig egy borkóstolón ismerkedhettek meg a résztvevők a Balaton-felvidéki és badacsonyi borokkal, szőlőművelési technológiákkal és ízelítőt kaphattak a borra épülő turisztikai szolgáltatásokból is. A programot a
sümegi vár megtekintése színesítette. A jó hangulatú kiránduláson a részt vevő borászok kiemelték az összefogás
fontosságát annak érdekében, hogy a piacon egységes fellépéssel még nagyobb sikereket érhessenek el.


Építési hulladékot átvesz helyben a kőbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft. Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen
keverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ ÁFA
(mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a kommunális
hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és
a házhoz menő lomtalanítást vegyék igénybe!


A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


KMKK tájékoztató ideiglenes temetői autóbuszmegállóról

KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. március 1-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:
3680 Mátrai Erőmű Zrt. - Gyöngyös - Gyöngyöspata - Rózsaszentmárton - Ecséd autóbuszvonalon Gyöngyöstarján, köztemető névvel új (ideiglenes) megállóhelyet létesítünk. >>>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>


A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2016. év >>>
2015. év >>>

Összefoglaló
a Képviselőtestület
legutóbbi üléséről
>>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2016 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu