Hasznos Hírek
Ügyfeleket is érintő kormányhivatali változások 2017.
január 1-jétől >>>


Bűnmegelőzési tájékoztató >>>

Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Fokozottan ellenőrzi a tűzifa kereskedőket a NÉBIH >>>

Fűtési szezon kezdete: a baj megelőzhető >>>

Eladó önkormányzati ingatlan: Dobó utca >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó októberi száma >>>

Házi segítségnyújtás térítési díjai >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>

Gyakrabban viszik el a zöldhulladékot: kevesebbet kell elégetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. az eddigi évi két alkalommal igénybe vehető zöldhulladék gyűjtés szolgáltatását 2017-ben nyolc alkalommal biztosítja.
A zöldhulladék gyűjtés lehetőséget ad, hogy a lakott területen történő égetés helyett a hulladékaink gyűjtőedényben, zsákban, ill. összekötve elszállításra kerüljenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a szolgáltatás minél gyakoribb igénybevételére, melynek időpontjai 2017-ben:

április 18-19., május 30-31., június 27., július 11.
augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

A gyűjtési körzetek és további részletek a link alatt és a szemétdíjról szóló számla mellett található
"Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban! >>>


Kéményseprésről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy Gyöngyöstarján településen a - 2017. évi Sormunka ütemterv - szerint a kéményseprőipari szolgáltatást 2017. április 10. napjától 2017. május 7. napjáig végzik.

A Katasztrófavédelem tájékozatója a kéményseprésről >>>

Tájékoztató sírhelyek megváltásáról

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Átmenetileg zárva a Gyöngyös, Kossuth utcai kormányablak

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2016. október 28-tól (péntektől) a befogadó épület korszerűsítése miatt átmenetileg szünetel az ügyfélfogadás a Kossuth út 37. szám alatti kormányablakban.
A munkálatok ideje alatt a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala által működtetett másik kormányablak (Eszperantó u. 6. szám alatti volt okmányiroda) azonban az alábbi nyitva tartással, megnövelt ügyintézői létszámmal áll az ügyfelek rendelkezésére:

Eszperantó u. 6. szám alatti kormányablak

Napok
Ügyfélfogadási idő
Sorszámhúzási idő
Hétfő
7.00-17.00
7.00-16.45
Kedd
8.00-12.00
8.00-11.45
Szerda
7.30-17.30
7.30-17.15
Csütörtök
8.00-18.00
8.00-17.45
Péntek
8.00-16.30
8.00-16.15

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala

Tájékoztató vezetékes földgáz-fogyasztók részére részszámlázás változásáról

Hirdetmény gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogos átkelőhely létesítésének ügyében eljárást indított.
A tájékoztató a kormányhivatal honlapjáról letölthető >>>
Hirdetmény helyszíni szemle időpontjáról >>>

A mezőőri járulékokról szóló határozatok megküldése megkezdődik

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és a földhasználókat, hogy október hónapban megkezdődik a mezőőri járulékokról szóló határozatok postázása.
Amennyiben a határozatban szereplő adatokban eltérést tapasztalnak, vagy az ingatlanokra a földhivatalban földhasználatot jelentettek be, kérjük, írásban jelezzék a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére.
A határozatok tartalmazzák a járulék megfizetésének módját és határidejét.

Változás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadásában

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2016. október 3-tól a következő:

Hétfő: 08:00 - 12:00 és 12:30- 17:00
Szerda: 08:00 - 12:00 és 12:30- 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00
A járási ügysegéd ügyfélfogadása változatlanul hétfőn 13 órától 15.40-ig tart.

Bűnmegelőzési hírlevél
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára - Az internet veszélyei - Óvakodjunk a trükkös csalóktól
További információk a csatolt dokumentumban >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak!

2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. "Tűzifavásárlói tájékoztatót" is kötelező mellékelni a szállítójegyhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli tüzelőt. A NÉBIH szakemberei "Tűzifát csak okosan!" címmel útmutatóval is segítik a lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak.
A NÉBIH tájékoztatója innen letölthető >>>

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kereskedelmi tevékenységet csak bejelentés után lehet folytatni, ezért kérjük, tűzifavásárlást megelőzően ellenőrizzék, hogy a kereskedő jogosult-e háztartási tüzelőanyag kereskedelmére.
A nyilvántartás az alábbi címen érhető el >>>
A gyöngyöstarjáni kereskedők nyilvántartása >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

Megkezdődik a házszámok rendezése

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai cím-, és   a központi címnyilvántartás) szereplő címadatok megegyezzenek, a címnyilvántartás egységes, hiteles és a valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község területén is a címek felülvizsgálatát el kell végezni, melynek során - amennyiben szükséges - a címek módosítására kerülhet sor.

A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyről az ingatlan tulajdonosát, használóját értesítjük.

A házszámváltozás miatt szükséges lehet az ingatlanban lakók lakcímének (lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a hivatal a jogerős határozatot a szükséges példányban postázza.

A már meglévő házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül sor, amelyek az ingatlan azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül, ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel segítsék munkánkat.

Dr. Jakab Csaba jegyző


A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Építési hulladékot átvesz helyben a kőbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft. Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen
keverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ ÁFA
(mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a kommunális
hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és
a házhoz menő lomtalanítást vegyék igénybe!


A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>


A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2016. év >>>
2015. év >>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2017 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu