Hasznos Hírek
Támad a parlagfű, védekezzünk!
a NÉBIH
információi >>>


Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>


Ügyfeleket is érintő kormányhivatali változások 2017.
január 1-jétől >>>


Bűnmegelőzési tájékoztató >>>

Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó ápriisi
száma >>>


Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>

Tűzgyújtási tilalom 2017. június 20-tól!

A Földművelésügyi Minisztérium
2017. június 20-tól határozatlan időre

általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed.
A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!

Gyöngyöstarján, 2017. június 21.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

A határozat letölthető>>>

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. június 30-án, 2017. augusztus 3-án és 2017. augusztus 4-én
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató címképzésről    (Borjúmály tanya 1. A ép., B ép., C ép., D ép., E ép., F ép.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.


Tájékoztató címképzésről    (Kaloda dűlő 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet: >>>

Idén is Muzsikál az erdő Gyöngyöstarjánban július 2-án

Ülésezett a Képviselő-testület

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. május 25-i ülésén döntött a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásról: az állami hulladékgazdálkodási célok végrehajtása érdekében az önkormányzat a Heves és Nógrád megyei településeket tömörítő társuláshoz csatlakozott, amely a jövőben az önkormányzatok helyett fogja megszervezni a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletét, valamint módosította a temetőről, a talajterhelési díjról, a közterületek használatáról, a térítési díjakról, a szervezeti és működési szabályzatról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet, melyek a község honlapján és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető. A testület beszámolókat fogadott el a gyöngyösi kistérség gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának, a jegyzői gyámhatóságnak, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi működéséről, az adóztatási és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról.
A településen végzett kátyúzási munkákra benyújtott árajánlatok közül a gyöngyösi Andezit Kft.-ét fogadta el a testület. Téma volt a seregélyek riasztásának lakosságot zavaró módja: a következő ülésen erről várhatóan rendeleti szabályozás születik. Az önkormányzat idén is biztosít gyermekfelügyeletet 2017. június 19. és 23. között.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről >>>

Kerekítés miatt változnak az önkormányzat által alkalmazott térítési és sírhelydíjak >>>

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Vadászterületet kijelölő határozatok >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megkezdi Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének kidolgozását. >>>

Tájékoztató seregélyriasztásról

Seregély riasztása védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között lehetséges engedély nélkül. Védett természeti területeken kívül március 1. és június 30. között, továbbá védett természeti területeken egész évben a seregély riasztásához az Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szvorényi u. 50.) engedélyét kell beszerezni. Ügyintézési határidő 70 nap. Az eljárás illetéke 5000 Ft. Aki engedélyhez kötött tevékenységet a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül végzi, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Gyöngyöstarján, 2017. május 12. Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Közlemény az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáról >>>

Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Átmenetileg új helyre költözik a gyöngyösi egészségbiztosítási pénztár
A gyöngyösi egészségbiztosítási pénztár a Kossuth L. út 39. szám alatti épület felújítási munkálatainak idejére - előreláthatólag 2017. július 31-éig - a Gyöngyös, Kossuth L. út 37. szám alá költözik. Az osztály nyitva tartása ebben az időszakban igazodik a kormányablak ügyfélfogadási rendjéhez.

Az új ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 08:00 - 16:30 óráig, Szerda: 08:00 - 17:30 óráig, Péntek: 08:00-tól 14:00 óráig

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak >>>

Kéményseprésről röviden >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Elérhetőségek

FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2017 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu