Hasznos Hírek
Rókák immunizálása Heves megyében >>>

Ügyfeleket is érintő kormányhivatali változások 2017.
január 1-jétől >>>


Bűnmegelőzési tájékoztató >>>

Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Eladó önkormányzati ingatlan: Dobó utca >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó januári száma >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2017/2018. nevelési évre óvodai beíratás 2017. április 20-21-ig, 8-16 óráig lesz a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Tájékoztató a műfüves pálya bérletéről

A pálya házirendjét minden használó köteles betartani, mely a bejáratnál olvasható. A műfüves pálya oktatási intézmény területén helyezkedik el, ezért a dohányzás tilos!

A nyitvatartás és további információk a csatolt dokumentumban >>>

Országos tűzgyújtási tilalom: Gyöngyöstarján teljes területére vonatkozik!

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3-ától határozatlan időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed. A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004 (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről >>>


A Földművelésügyi Minisztérium határozata a
tűzgyújtási tilalom elrendeléséről >>>


Tájékoztató térkép a tűzgyújtási tilalomról >>>


Gyöngyöstarján, 2017. március 6.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Meghívó

az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc megemlékezésére.
Helye és ideje: Művelődési Ház, 2017. március 14. (kedd) 11 óra >>>

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Felhívjuk a figyelmet a KRESZ alábbi rendelkezéseire:

"Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani ."

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, azon kívül, hogy a KRESZ szabályait megszegi, veszélyezteti a közúton közlekedők biztonságát és tovább rontja az úttest burkolatának állagát.

Forgalmi rend változás!

      
   Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő Hősök utcában a Tarján-patak hídja és a Pozsonyi utca közötti szakaszon a településközpont felől haladva menetirány szerinti jobb oldalon 2017. február 7-től várakozni tilos, melyet jelzőtábla szabályoz, valamint 40 km/h-s sebességkorlátozás lépett életbe.
   Felhívjuk a közlekedők figyelmét a megváltozott forgalmi rend fokozott betartására a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Változás fogyasztóvédelmi hatáskörökben

2017. január 1-jétől a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnésével a járási hivatal mint általános elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jár el a következő ügyekben:

 • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások,
 • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek,
 • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve nem tüntették fel,
 • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése,
 • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
 • Ellenőrzés a fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése körében,
 • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése,
 • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató,
 • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre,
 • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve,
 • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

A járási hivatal illetékességét megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye.

A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATAL
CÍM: 3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.
TEL.: 37/795-062, ill. 37/795-036
E-MAIL: hatosag.gyongyos@heves.gov.hu

Gyakrabban viszik el a zöldhulladékot: kevesebbet kell elégetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. az eddigi évi két alkalommal igénybe vehető zöldhulladék gyűjtés szolgáltatását 2017-ben nyolc alkalommal biztosítja.
A zöldhulladék gyűjtés lehetőséget ad, hogy a lakott területen történő égetés helyett a hulladékaink gyűjtőedényben, zsákban, ill. összekötve elszállításra kerüljenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a szolgáltatás minél gyakoribb igénybevételére, melynek időpontjai 2017-ben:

április 18-19., május 30-31., június 27., július 11.
augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

A gyűjtési körzetek és további részletek a link alatt és a szemétdíjról szóló számla mellett található
"Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban! >>>


Kéményseprésről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy Gyöngyöstarján településen a - 2017. évi Sormunka ütemterv - szerint a kéményseprőipari szolgáltatást 2017. április 10. napjától 2017. május 7. napjáig végzik.

A Katasztrófavédelem tájékozatója a kéményseprésről >>>

Tájékoztató sírhelyek megváltásáról

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Tájékoztató vezetékes földgáz-fogyasztók részére részszámlázás változásáról

Változás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadásában

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2016. október 3-tól a következő:

Hétfő: 08:00 - 12:00 és 12:30- 17:00
Szerda: 08:00 - 12:00 és 12:30- 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00
A járási ügysegéd ügyfélfogadása változatlanul hétfőn 13 órától 15.40-ig tart.

Bűnmegelőzési hírlevél
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára - Az internet veszélyei - Óvakodjunk a trükkös csalóktól
További információk a csatolt dokumentumban >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak!

2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. "Tűzifavásárlói tájékoztatót" is kötelező mellékelni a szállítójegyhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli tüzelőt. A NÉBIH szakemberei "Tűzifát csak okosan!" címmel útmutatóval is segítik a lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak.
A NÉBIH tájékoztatója innen letölthető >>>

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kereskedelmi tevékenységet csak bejelentés után lehet folytatni, ezért kérjük, tűzifavásárlást megelőzően ellenőrizzék, hogy a kereskedő jogosult-e háztartási tüzelőanyag kereskedelmére.
A nyilvántartás az alábbi címen érhető el >>>
A gyöngyöstarjáni kereskedők nyilvántartása >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Építési hulladékot átvesz helyben a kőbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft. Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen
keverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ ÁFA
(mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a kommunális
hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és
a házhoz menő lomtalanítást vegyék igénybe!


A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>


A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2017 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu